24/7 staan onze artsen voor u klaar

Team

Ondersteuning Medisch Team | Overname Medische Dienst

GeriCall biedt de mogelijkheid om uw Medisch Team op locatie in het verpleeghuis te ondersteunen, of zelfs de gehele medische dienst (overdag en in de ANW) uit handen te nemen. Met een team bestaande uit specialisten ouderengeneeskunde, basisartsen, SO in opleiding en verpleegkundig specialisten helpen wij u graag!

Ons Medisch Team heeft ruime ervaring in het opzetten en/of overnemen van een medische dienst. We focussen met name op adequate patiëntenzorg, eventueel herzien van medische dossiers en het voeren van multidisciplinair overleg. Ook houden we meerdere keren per jaar een medicatiereview met onze betrokken apotheker.

Aangezien organisaties vaak meerdere locaties hebben, proberen we ons team zo goed mogelijk te verdelen. Op de grotere locaties is er vaak een combinatie van basisarts of verpleegkundig specialist met een specialist ouderengeneeskunde. Uiteraard is er voor overige (kleinere) locaties altijd een voorwacht en achterwacht oproepbaar. We streven er naar om tenminste twee keer per week een visite te plannen naast een uitgebreid dagdeel waarin MDO’s gepland worden. Hierbij staat ook betrokkenheid van de familie van cliënt voorop, we nodigen in principe altijd een familielid uit om het MDO bij te wonen.

Aangezien vanuit de overheid en inspectie steeds meer gelet wordt op adequate dossiervoering, is het van uitermate belang dat deze op orde is. Onze specialisten controleren dossiers op volledigheid en met name of eventuele vrijheidsbeperkende maatregelen (correct) geregistreerd staan. Hierbij is vaak de evaluatie van VBM een knelpunt, iets waar GeriCall voor waakt om dit te waarborgen.