GeriCall organiseert workshop 1,5 lijnsdiensten voor huisartsen

Tijdens deze bijeenkomst gaan we graag met jullie in gesprek omtrent de praktische zaken van onze diensten in de 1,5 lijnszorg. Met onze diensten willen we ouderen met complexe problematiek zo goed mogelijk bedienen, bijvoorbeeld door het aanbieden van crisisopnames in verpleeghuizen. Maar ook met consulten thuis, in het woonzorgcentrum of bij langdurig verblijf in het verpleeghuis. Onze betrokkenheid kan eenmalig of voor een heel traject zijn.

Denkt u mee over welke verantwoordelijkheden voor de huisarts en welke voor de SO wenselijk zijn bij de diagnostiek, de multidisciplinaire zorg en de afspraken met de lokale verpleeghuizen en de woonzorgcentra? Wij horen graag de wensen en verwachtingen van huisartsen.

VWS is op zoek naar ambiteuze aanbieders, we willen de input van deze sessie gebruiken om ons voorstel voor VWS in te dienen inzake de taskfoce ‘Waardigheid en trots’
zie http://wqd.nl/taskforce

Datum: dinsdag 7 juli 2015
Tijd: 18:30 – 20:00 uur
Kosten: geen

Locatie: De reigers,
Backershagen 174,
3078 SB Rotterdam

Vanuit GeriCall zien wij de regie verdeling tussen de Huisarts en de SO als volgt (zie bovenstaand figuur). Maar wij zijn benieuwd wat jullie optiek is; is het gewenst dat de SO de regie van complexe ouderen overneemt? En zo ja, moeten wij dit vanuit GeriCall met de zorgverzekeraar regelen, of zien jullie andere financieringsstructuren?
Tijdens deze bijeenkomst bespreken we graag deze maar ook andere vragen met jullie.
Uiteindelijk gaat het erom dat de cliënten de bij hun passende zorg ontvangen.