24/7 staan onze artsen voor u klaar

ANW Dienst Nederland

Avond Nacht en Weekend-Spoeddiensten en Spoeddiensten overdag

GeriCall biedt kwalitatief hoogwaardige zorg aan in de ANW-uren voor verpleeghuizen in uw regio. We werken hier met een diverse pool aan basisartsen/huisartsen of SO in opleiding als voorwacht, die een SO als achterwacht beschikbaar hebben. Huizen bellen via ons telefoonnummer 0800-GERI, waarbij er automatisch naar de juiste arts wordt doorgeschakeld.

Zodra het consult is afgehandeld, wordt er gerapporteerd zowel in het eigen systeem (EPD) van de organisatie, als in ons eigen systeem GeriForce, waartoe instellingsartsen ook toegang hebben. Op deze manier kunnen artsen 24/7 digitaal inzien, of, en zo ja, wanneer en bij wie, er een consult heeft plaatsgevonden.

Alle overdrachten worden door een SO van GeriCall gecontroleerd voor leer technische redenen, om feedback te leveren aan de artsen mocht dat niet tijdens de dienst door de achterwacht hebben plaatsgevonden. Zo zorgen wij ervoor dat er een lerende organisatie ontstaat.

Spoeddiensten overdag: Deze zorgen vaak voor een struikelblok binnen de bezetting van medische diensten vooral voor afdelingen van kleine nieuwe organisaties en kleine afdelingen binnen grote organisaties, of bij tijdelijke tekorten door vakantie, ziekte of verlof. GeriCall biedt overdag spoeddiensten aan verpleeghuizen aan om deze druk uit de handen te nemen.

Crisis opnames: Een nieuwe dienst die we onze klanten aanbieden is de mogelijkheid om ook in de avond, nacht en weekend opnames te verrichten. Een voordeel daarvan is een betere bedbezetting en ontlasting van de artsen overdag, aangezien een opname veel tijd en administratie vergt. Dit kan zowel bij ontslag uit het ziekenhuis als bij opnames vanuit de 1e lijn.