De best mogelijke gezondheid en levenskwaliteit voor elke kwetsbare oudere.

GeriCall Group is een veelzijdige zorgorganisatie met meerdere diensten en dochterondernemingen die elk een unieke rol spelen in de gezamenlijke inzet voor de ouderenzorg.

Deze ontwikkelt zich in tijden van een grote toenemende zorgvraag, gecombineerd met een toenemende schaarste in personeel. We spannen ons maximaal in voor het creëren van een sociaal, mentaal en fysiek netwerk rondom kwetsbare & complexe ouderen dat bijdraagt aan de best mogelijke gezondheid en daarmee ook een verbeterde levenskwaliteit voor elke oudere.

Met elkaar, voor elkaar

Ons bedrijfsportfolio omvat GeriCall Medical, GeriCall Emergency, GeriCall Home, GeriForce, GeriPeople en GeriHealth. Elke dienst is een essentieel stukje van de puzzel in onze visie op betere ouderenzorg. Met jarenlange ervaring in de branche en een diepgaande samenwerking met artsen voor artsen, zijn we trots op onze hechte gemeenschap, open communicatie en de 'met elkaar - voor elkaar' mentaliteit die ons definieert.

Onze ambitie

Bij GeriCall visualiseren we de uitdagingen van de vergrijzende bevolking als een imposante grijze golf die zich opbouwt in de dynamische wereld van ouderenzorg. Een golf die vraagt om beweging. Als samenleving moeten we in actie komen om vooruit te komen.

Dit vereist behendigheid, samenwerking en de bereidheid om te veranderen. Het kan anders en het móet anders. Met innovatieve digitale technieken en methoden brengt GeriCall een beweging op gang voor optimale ouderenzorg.

Sluit je aan bij de vooruitgang die GeriCall biedt

Onder de vlag van wat wij ‘Golfsurfer Leiderschap’ noemen, bewegen we flexibel mee met de uitdagingen van deze tijd. Het is de synergie binnen ons team die ons vooruit stuwt. We steunen elkaar, delen kennis en inzichten, en geven elkaar de ruimte om te groeien en van betekenis te zijn. Samen navigeren we door het steeds veranderende landschap en bepalen we de optimale koers om de regenboog aan de horizon te bereiken. Met onze gecombineerde expertise, ervaring en de bereidheid om snel en effectief te handelen, tackelen we de complexiteit van de vergrijzing en de daaruit voortvloeiende zorgbehoeften.

Onze gedeelde visie vormt de ruggengraat van onze cultuur en inspireert elk lid van ons team om zich volledig in te zetten en verantwoordelijkheid te nemen voor het verwezenlijken van onze grootse ambitie

 

Het vernieuwen van de organisatie van ouderenzorg door het bouwen van een sociaal, mentaal en fysiek netwerk rondom (kwetsbare) ouderen dat bijdraagt aan de best mogelijke gezondheid en daarmee een verbeterde levenskwaliteit voor elke oudere.

Deze ambitie straalt uit naar elk facet van de organisatie, met daarbij de regenboogkleuren die elk van onze diensten vertegenwoordigen. We zetten vooruitstrevende IT- en AI-technologieën in, zorgen voortdurend voor doorontwikkeling van onze zorgmethoden en hebben een onophoudelijke focus op de persoonlijke groei en het welzijn van zorgprofessionals.

Concreet betekent dit:
  • de behoeften en zorgpatronen van (kwetsbare) ouderen identificeren;
  • preventieve en acute  zorg faciliteren, ongeacht waar ouderen zich bevinden;
  • bureaucratische rompslomp rondom werkprocessen minimaliseren;
  • persoonlijke groei, een gezonde werk-privébalans en het welzijn van onze artsen bevorderen;
  • aansturen op diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit;
  • aansturen op behoud van personeel binnen de ouderenzorg.

Het ontstaan en de ontwikkeling van GeriCall

De ontwikkeling van GeriCall toont aan dat het combineren van medische expertise, moderne manieren van werken én innovatieve technologie kan leiden tot een revolutionaire aanpak in de ouderenzorg.

 

2023-2024
2020-2022
2018-2020
2012-2018
2008-2012
2005-2008

2022 en een staartje 2023 waren twee uitdagende jaren voor GeriCall ondanks dat de groei en de winst op orde bleef. We werden geconfronteerd met de after covid gevolgen: hoop artsen die toch nog in het staartje ziek werden en met burn out achtige klachten uitvielen, de grote tekorten op de arbeidsmarkt en de marktverstorende werking van de overheid gedurende de covid crisis (met enorme salarissen waren covid centers ingericht).

Uiteindelijk stabiliseerde alles weer en hebben we als GeriCall besloten een nieuwe fase in te gaan. Nieuwe ambities te stellen en een geïntegreerde visie op de toekomst te hebben en onze kernwaarden vast te stellen. Een nieuwe communicatiestrategie werd, samen met een professioneel bureau van Jeroen Veldkamp en onder begeleiding van Lauriena Nieukerke van Inclusif, opgesteld om de Grown Up fase beter te kunnen begeleiden vanaf 2024.

Tevens ging een veranderingstraject van start om de Medische Dienst overdag naar de volgende fase te kunnen transformeren. Astrid betrok naast haar rol als Medisch Directeur een nieuwe rol om als “moeder GeriCall” de kwaliteit van GeriCall te bewaken (klantenservice, medische kwaliteit en scholing). Een professionele Raad van Commissarissen voor GeriCall@Home werd geïnstalleerd om ook te kunnen voldoen aan de WtZi.

Inmiddels werken er ca 300 artsen voor GeriCall waarvan ca. 25 Specialisten Ouderengeneeskunde, 4 Aiossen en 5 Psychologen, hebben we ca. 30 man / vrouw ondersteunend personeel (met ca 10 ict-ers), ca. 75 instellingen als klant en ca 700 verpleeghuizen 70% van de tijd onder onze verantwoording. Een professioneel MT Team van 4 man/ vrouw ondersteunt de driekoppige directie om de organisatie geolied te laten werken en verder uit te bouwen.

Covid brak uit en onze organisatie werd ernstig getest. Gelukkig bleken we al geheel virtueel te werken en waren we heel flexibel georganiseerd. Met ons grote netwerk van huizen van Limburg t/m Alkmaar konden we in de begindagen van Covid de landelijke beleidsteams voorzien van de broodnodige informatie over de verspreidingsgraad en snelheid en zijn daar in 2022 op het Verenso Jaarcongres nog voor bedankt. Raymond Bours werd in dat jaar als ervaren manager behandeldienst aangetrokken om onze medische & psychologen dienst verder vorm te geven.

Eind 2020 besloten we ook door de groei en Covid om een eigen pand te betrekken aan de Nieuwe Parklaan 25, te Den Haag. Een grote stap voorwaarts. Om ook te zorgen dat we ook aan onze eigen gezondheid werken werd de gyme die al voor een deel in het pand aanwezig was verder uitgebreid en werd ook het idee van GeriHealth geboren.

Ook internationaal werkten we aan onze ambities en Allard vertrok halverwege 2021 naar de Verenigde Staten met zijn gezin om daar in de staat Hawaii de eerste buitenlandse vestiging van GeriCall op te zetten. Aangezien we een 24/7 business zijn en ons GeriForce platform een belangrijke rol speelt in de diensten was het helemaal geen slechte zet om een ICT team ook aan de andere kant van de wereld (12 uur tijdsverschil) te hebben. Romy als gediplomeerd verpleegkundige beheert en bewaakt daarbij tevens de bereikbaarheid van de artsen en vangt doorgevallen telefoontjes op. Inmiddels hebben we een programmeer team aan dat eind van de wereld, hebben we een office op het business centre van de universiteit van Hawaii en zijn we de eerste samenwerking verbanden aan het opzetten in de States qua ouderenzorg.

In 2018 loopt René bij de Rode Olifant Joost Melis tegen het lijf. Hij is fiscalist, ervaren bankier en corporate governance specialist. Ze kennen elkaar van het wedstrijdzwemmen, alletwee leidden een wedstrijd zwemploeg bestuurlijk, Rene in Den Haag en Joost in Amersfoort. Joost raakte geïnteresseerd in het werk van René en Astrid en besloot als derde partner aan te haken. Ook hij ervoer het als een mogelijkheid om een zinvolle invulling aan zijn professionele leven te geven. Met zijn financiële, juridische en governance ervaring zorgt hij er samen met René voor dat er een professionele organisatie gecreëerd wordt die ook in de toekomst onafhankelijk kan blijven en z’n diensten in de ouderenzorg tot volle wasdom kan laten komen. Met name op het gebied van Governance en Compliance is Joost een erkende autoriteit en neemt dit mee naar GeriCall. Eerst in deeltijd en inmiddels fulltime vormt hij met René de statutaire directie binnen GeriCall en de ideale aanvulling op Bedrijfskundig en Medisch gebied.

Langzamerhand groeide we door van een Start Up naar een Grown Up door het managementteam te versterken met Jeff Lafranca (gepromoveerd ANW-arts die manager van de ANW werd) en Jelle Blok (getalenteerd zwemmer, sportmanagement gestudeerd en met Rene samengewerkt in de Haagse zwemsport en bekwaam HR specialist) die HR voor z’n rekening nam. Er was een snelle groei qua ANW artsen in loondienst en ook de Medische Dienst breidde gestaag uit. We startte succesvol in Limburg en de diensten vanuit Rotterdam groeide langzaam richting Limburg door. Er werd door een professionele partij een nieuw logo bedacht en de nieuwe website gelanceerd.

Er werd ook een nieuwe bv structuur ingericht om de groei beter te kunnen faciliteren (zie de inmiddels verschillende diensten).

Allard besloot een masterstudie in Hawaii te volgend en daar kwamen we erachter hoe goed het is om een ICT team aan de andere kant van de wereld te hebben aangezien het grootste deel van het werk en onze processen we in de nachten doen.

Famke de Wilde (als ervaren 1e lijn onderneemster) werd aangetrokken om GeriCall@Home verder te organiseren (onze praktijken ouderengeneeskunde voor huisartsen in de Randstad).

 

Begin 2012 was de start van GeriCall een feit en ook dit bleek al snel een succes. Door de explosieve groei van aanvragen werd het plannen en roosteren van de zzp artsen in excel een steeds grotere uitdaging. De eerste 5 á 6 jaar werken Astrid en René dag en nacht aan het opzetten van GeriCall. Overdag in de organisatie en in de weekeinden en de nachten als achterwacht (medisch) en doorvallen van de telefonie en oplossen planningsvraagstukken (organisatorisch).

René ontmoette Allard Soeters, een gepassioneerd surfer net als René en van beroep een begenadigd IT developer. Allard had een unieke applicatie ontwikkeld voor het inroosteren van surfinstructeurs. Vanuit een gedeelde passie voor surfen en een vergelijkbaar organisatorische uitdaging ontwikkelde ze samen een planningsplatform voor artsen in de ouderenzorg.

De samenwerking verliep zó goed dat Allard zich al snel aansloot bij GeriCall en het online platform verder doorontwikkelde tot een geavanceerd plannings, communicatie, facturatie en overdracht systeem voor de ouderenzorg. Inmiddels NEN gecertificeerd en waarmee middels o.a. artificial intelligence ook betrouwbare managementanalyses en geriatrische voorspellingen worden gedaan. Deze activiteiten werden ondergebracht in GeriForce en inmiddels werkt Allard alweer meer dan 10 jaar met een eigen, toegewijd team aan het optimaliseren en uitbreiden van het GeriForce platform.

In 2015 werd ook onze eerste praktijk ouderengeneeskunde opgericht in gezondheidscentrum “De Reigers” in Rotterdam IJsselmonde bij Stichting Humanitas. We waren daarmee een van de eerste praktijken in Nederland. Daarnaast verhuisden we van de garage van René en Astrid naar de “Rode Olifant” het oude Esso hoofdgebouw aan het Malieveld en huurden daar onze eerste kamers.

Ook Eeuwoudt Post van Smartnumbers sloot zich aan bij GeriCall om de boekhouding verder te professionaliseren.

 

 

In 2008 trof de financiële crisis het bedrijf van René en door de keukentafel-verhalen van Astrid over de problematiek in de ouderenzorg raakte hij steeds meer geboeid en zag grote kansen. Duidelijk was dat de aanbod en de vraag niet zouden gaan matchen in de toekomst en dat innovatie nauwelijks van de grond kwam in de ouderenzorg.

Terwijl vele ondernemers en zzp-ers weer in loondienst gingen trok René zich met een ‘never waste a good crisis’-mentaliteit terug in zijn garage in en begon naast een PhD studie aan 2 veelbelovende businessplannen. Een spannende tijd waarbij Astrid de tent trok als zelfstandig specialist ouderengeneeskunde, nog beviel van hun laatste kind en René zichzelf opnieuw moest uitvinden (twee jaar lang verstuurde hij als ondernemer geen één factuur).

Zijn eerste pro deo initiatief (hij wilde wat terug doen voor de maatschappij en leren hoe het was een maatschappelijke organisatie te runnen) was de Stichting Hofspetters, een zwemschool in de Haagse Regio (Astrid en René kennen elkaar vanuit de zwemsport), die in korte tijd floreerde. Binnen no-time had René de kunst van het leiden van een ‘People Business’ onder de knie met een groei van 850 naar 1600 kinderen, ondersteund door een toegewijd team van 50 instructeurs en ondersteunende medewerkers. De Stichting Hofspetters is een inkomstenbron en toeleverancier qua talent voor de Haagse Top Wedstrijdzwemsport die sindsdien met de inzet van heel veel vrijwilligers en jonge sport professionals weer tot de top van Nederland behoort.

Tegelijkertijd broedde er een tweede, nog ambitieuzer plan: GeriCall, het verbeteren van de zorg voor kwetsbare ouderen. Zijn grote voorbeeld was daarin z’n moeder die als wijkzuster in dienst van het Groene Kruis op haar fiets, gepassioneerd, kwetsbare ouderen thuis hielp (wat hij toentertijd als ambitieuze jonge man niet echt als een sexy beroep ervoer). Wat zou het mooi zijn als hij met z’n studie Bedrijfskunde, z’n “Lessons Learned” in zijn consultancy tijd en de toenemende wijsheid over wat er echt toe doet in het leven, daar een bijdrage aan kon leveren.

GeriCall kent zijn oorsprong aan de keukentafel van Astrid en René van Hattem. Astrid, gepassioneerd arts, koos in 2005 voor Specialisatie Ouderengeneeskunde. De problematiek in de ouderenzorg in relatie tot haar enthousiasme en zorg voor en over ouderen voedden vele gesprekken aan de keukentafel.

Astrid had een blauwe maandag een studie Antropologie in Berlijn gestudeerd en was  via de zorg van een oom die een zeldzame glycogeen stapeling ziekte had (De ziekte van Pompe) op het pad van de geneeskunde gekomen (een studie die haar moeder als begenadigd zelfstandig fysiotherapeute altijd geambieerd had).

René met als achtergrond een studie Bedrijfskunde & Informatie Management was in die tijd actief als management consultant vanuit zijn eigen bedrijf en adviseerde grote bedrijven in het oplijnen van de marketing & sales op klantbehoeften. René was na 15 jaar, via marketing & sales trajecten, de aandeelhouderswaarde voor grote ondernemingen verhogen wel toe aan een meer maatschappelijke en zinvolle invulling van zijn werk waarbij het ondernemerschap altijd de kern zou blijven.

Net zoals zo vele gezinnen dachten René en Astrid na hoe ze hun werk, hun persoonlijke ambities en privé (opvoeding en sport van hun 5 kinderen) het beste konden combineren.

Directie en Management Team
01 / 0
Wat ons drijft? Innovatie, Groei & Teamwork

René heeft een oneindige ambitie en passie om met een goed op elkaar ingespeeld team, organisaties te verbeteren en te vernieuwen / waarde toe te voegen op basis van de inzet van nieuwe technologie, nieuwe business modellen en team prestaties. Dit is exact wat de ouderenzorg nodig heeft, er wordt teveel vanuit verouderde concepten gedacht waardoor er geen kwaliteit impuls meer is en medewerkers en cliënten niet meer “enlightened / verrast” worden.

Wat ons drijft? Kwaliteit en Methodisch werken

Astrid heeft een sterke voorkeur om de ouderenzorg te verbeteren door een methodische manier van werken waardoor iedereen weet waar hij of zij aan toe is en er rust en stabiliteit heerst. De basisprincipes van de zorg zijn ook rust, reinheid en regelmaat. Zij richt zich met name op de kwaliteit, de klantenservice en de scholing van onze dienstverleningen en is daarmee de belichaming van de PDCA cyclus. Alleen zo komen we met z’n allen verder!

 

 

Wat ons drijft? Beheerste & Integere Bedrijfsvoering

Joost heeft als ambities om alle bedrijfsmatige risico’s beheersbaar te maken en te voldoen aan alle richtlijnen en wetgeving binnen de zorg maar waar je ook als financieel gezonde onderneming aan moet voldoen. Als fiscalist, bankier en governance specialist zorgt hij ervoor dat de boekhouding, de management informatie, de Compliance en Governance als een best practice binnen de zorg bij GeriCall georganiseerd is. Met name commerciële partijen binnen de zorg hebben de taak om deze rol vanuit corporate excellence in te vullen en minimaal beter te organiseren dan de rest van de zorg instellingen.

Wat ons drijft? Smart ICT & AI technologies

Allard leeft voor de ontwikkeling van intelligente ICT & AI platforms die nieuwe manieren van organiseren in de ouderenzorg mogelijk maken, artsen eenvoudiger hun werk kunnen laten doen en kwetsbare ouderen sneller en beter kunnen helpen. High Tech, High Touch is daarbij het uitgangspunt en het wegwerken van bureaucratische controle processen waardoor het werk sterk administratief verlicht wordt en meer tijd besteed kan worden aan het intermenselijke contact als echte toegevoegde waarde. De rest organiseert AI.

Wat ons drijft? Regionale samenwerking in de acute ANW zorg!

Jeff is een gepromoveerde arts in de chirurgie die o.a. door zijn werk bij GeriCall gekozen heeft voor een carrière als arts buiten het ziekenhuis in een leidinggevende positie. Naast zijn werk als business manager van de ANW-diensten binnen GeriCall volgt hij een master opleiding in Health Care Management aan de Erasmus Universiteit. Jeff staat bekend om zijn veelzijdige talenten en “getting things done” mentaliteit!

Wat ons drijft? Een fijne en gezonde werk & leefomgeving

 

 

 

 

 

Wat ons drijft? Van traditioneel naar innovatief!

Raymond is een ervaren manager die zich thuis voelt in alle takken van de gezondheidszorg maar zich nu al een aantal jaren richt op de VVT.

Ooit gestart als behandelaar en overgestapt richting management (ziekenhuis, revalidatie, psychiatrie en VVT) en vindt het leuk om vraagstukken vanuit alle kanten te belichten. Wat hem betreft is ieder vraagstuk in de zorg multidisciplinair.

Bij GeriCall proberen we voor de troepen uit te lopen met een beeld van hoe de zorg voor ouderen er in de toekomst uit zou moeten zien op medische en psychologisch gebied.