Zorgzaamheid voor kwetsbare ouderen, toegewijde en betrokken specialisten

Over ons

Bij GeriCall vinden we dat alle kwetsbare. ouderen altijd toegang moeten hebben tot hoogwaardige, specialistische en efficiënte behandelzorg waar en wanneer dat nodig is. We begrijpen dat dit niet vanzelfsprekend is en dat de zorgsector voor grote uitdagingen staat. Daarom zet Gericall zich 24/7 in om waar en wanneer dat nodig is zorg te leveren. Onze jarenlange ervaring en expertise stellen ons in staat een mentaal en fysiek netwerk rondom kwetsbare & complexe ouderen te creëren dat bijdraagt aan de best mogelijke gezondheid en daarmee ook een verbeterde levenskwaliteit voor oudere.

Met elkaar, voor elkaar

Gericall levert multidisciplinaire diensten aan Zorginstellingen die elk een essentieel onderdeel vormen van onze visie op betere ouderenzorg: GeriCall Emergency: 24/7 ANW Diensten door heel Nederland. GeriCall Medical: Outsourcing van Medische & Psychologische Diensten in de Randstad. GeriCall Home: Ondersteuning van huisartsen en (wijk)partners in de eerste lijn voor advies, behandelplannen & behandelen om zelfstandig thuis wonen te verlengen. GeriForce: Geavanceerd plannings & communicatie platform voor optimale zorgtoewijzing. GeriHealth: Ontwikkelen van innovatieve programma's en bouwen aan een ecosysteem van partnerships gericht op healthy aging.

Het ontstaan van GeriCall

Gericall is opgericht door Astrid en René van Hattem. Astrid, specialist ouderengeneeskunde, zag als zorgprofessional dat het hebben van autonomie en flexibiliteit tot betere kwaliteit van zorg en werkbeleving leidde. René, strategisch consultant, met meer dan 20 jaar ervaring in verandertrajecten, zag de zorgvraag toenemen en daarmee de uitdagingen van zorginstellingen. Deze inzichten zijn de basis geweest van GeriCall en de ambitie om het slimmer en menselijker te organiseren. Onze mensen en clienten staan centraal.
Het is hun gezamenlijke missie om zorgzaam te zijn voor kwetsbare ouderen en instellingen te ontzorgen. Samen zijn zij de innovatie partner voor zorgbestuurders.

Ons familiegevoel

Iedereen bij GeriCall vormt de ruggengraat van onze cultuur. Elkaar inspireren en stimuleren draagt bij aan het verwezenlijken van onze ambitie: Zorg van de hoogste kwaliteit, wanneer het er het meest toe doet. Onder de vlag van wat wij ‘Golfsurfend Leiderschap’ noemen, bewegen we flexibel mee met de uitdagingen van deze tijd. Het is de synergie binnen het team dat ons vooruit stuwt. We steunen elkaar, delen kennis en inzichten, en geven elkaar de ruimte om te groeien en van betekenis te zijn. Samen navigeren we door het steeds veranderende zorglandschap en bepalen we de optimale koers om de regenboog aan de horizon te kunnen bereiken.
Team
01 / 0
Wat mij drijft? Innovatie en mensen
René heeft een oneindige ambitie en energie om met een goed op elkaar ingespeeld team zorgorganisaties te innoveren. Met GeriCall wil hij waarde toevoegen door de combinatie van multidisciplinaire teams en technologie. René gelooft dat validatie van de dienstverlening essentieel voor het realiseren van innovatieve en kwalitatieve zorg. René wordt gedreven om de zorg te transformeren van reactieve – naar preventieve zorg met als ultiem doel ouderen langer, gezonder, happy en fit thuis te kunnen laten wonen.
Wat mij drijft? Kwaliteit en Methodisch werken
Astrid heeft een sterke voorkeur om de ouderenzorg te verbeteren door een methodische manier van werken waardoor iedereen weet waar hij of zij aan toe is en er rust en stabiliteit heerst. De basisprincipes van de zorg zijn ook rust, reinheid en regelmaat. Zij richt zich met name op de kwaliteit, de klantenservice en de scholing van onze dienstverleningen en is daarmee de belichaming van de PDCA cyclus. Alleen zo komen we met z’n allen verder!

 

 

Wat mij drijft? Beheerste en Integere Bedrijfsvoering
Joost heeft als ambities om alle bedrijfsmatige risico’s beheersbaar te maken en te voldoen aan alle richtlijnen en wetgeving binnen de zorg maar waar je ook als financieel gezonde onderneming aan moet voldoen. Als fiscalist, bankier en governance specialist zorgt hij ervoor dat de boekhouding, de management informatie, de Compliance en Governance als een best practice binnen de zorg bij GeriCall georganiseerd is. Met name commerciële partijen binnen de zorg hebben de taak om deze rol vanuit corporate excellence in te vullen en minimaal beter te organiseren dan de rest van de zorg instellingen.
Wat mij drijft? Regionale samenwerking in de acute ANW dienstverlening
Jeff is een gepromoveerde arts in de chirurgie die voor een carrière buiten het ziekenhuis heeft gekozen. Naast zijn werk als manager ANW-diensten volgt hij een Master in Health Care Management. GeriCall investeert daarmee in mijn bredere ontwikkeling. Jeff staat bekend om zijn veelzijdige talenten en “getting things done” mentaliteit.
Wat ons drijft? Van traditioneel naar innovatief!
Raymond is een ervaren manager die zich thuis voelt in alle takken van de gezondheidszorg maar zich nu al een aantal jaren richt op de VVT.
Ooit gestart als behandelaar en overgestapt richting management (ziekenhuis, revalidatie, psychiatrie en VVT) en vindt het leuk om vraagstukken vanuit alle kanten te belichten. Wat hem betreft is ieder vraagstuk in de zorg multidisciplinair.
Bij GeriCall proberen we voor de troepen uit te lopen met een beeld van hoe de zorg voor ouderen er in de toekomst uit zou moeten zien op medische en psychologisch gebied.
Wat mij drijft? Het creëren van symbiose tussen Zorg en Technologie
Allard leeft voor de ontwikkeling van intelligente ICT & AI platforms die nieuwe manieren van organiseren in de ouderenzorg mogelijk maken, artsen te ontzorgen om hun te laten doen waartoe ze op aarde zijn, medische zorg verlenen.
High Tech, High Touch is daarbij het uitgangspunt en het wegwerken van bureaucratische controle processen waardoor het werk sterk administratief verlicht wordt en meer tijd besteed kan worden aan het intermenselijke contact als echte toegevoegde waarde.
Wat mij drijft? Een creeren van een vitale en betrokken organisatie cultuur
Mensen, rekruten, boeien en binden is waar Jelle iedere dag zijn bed voor uit komt. Hij weet de brug te slaan tussen mens en proces wat ten goede komt van een betrouwbare dienstverlening.