Klachtenreglement GeriCall@Home

Klachtenreglement GeriCall@Home

 

 

1. Inleiding

Uw feedback is van groot belang voor ons. Wij streven ernaar om onze dienstverlening en zorgverlening continu te verbeteren. Hieronder vindt u ons klachtenreglement waarin beschreven staat hoe u uw complimenten, verbeterpunten en klachten kunt indienen en hoe wij hiermee omgaan.

 

 2. Complimenten en Verbeterpunten

Wij waarderen uw complimenten en verbeterpunten die ons helpen onze dienst- en zorgverlening te verbeteren of voort te zetten.

2.1 Hoe kunt u een compliment of verbeterpunt achterlaten?

Vul ons klanttevredenheidsonderzoek in via deze link: Klik hier.

 

 3. Klachtenprocedure

Indien er een probleem is in onze huidige dienst- of zorgverlening dat wij direct kunnen oplossen, of als u een klacht heeft, volg dan de onderstaande procedure

3.1 Direct contact voor snelle oplossingen

Telefonisch: Bel ons op 0858081467 (beschikbaar tussen 9:00 en 17:00 op werkdagen).

E-mail: Stuur een e-mail naar home@gericall.nl
Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen, of sneller indien mogelijk, uw klacht op te lossen.

3.2 Officiële klachtenprocedure

Wilt u uw klacht niet met ons bespreken, maar met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de GeriCall groep. Stuurt u dan een mail naar klantenservice@gericall.nl of telefonisch : 0850012129 (beschikbaar tussen 9:00 en 17:00 op werkdagen) of

Schriftelijk

GeriCall Klachtenfunctionaris
t.a.v. klantenservice
Nieuwe Parklaan 25
2597LA Den Haag

De klachtenfunctionaris streeft ernaar om u binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

3.3 Klachten die wij niet kunnen oplossen

Indien u een klacht heeft die u niet direct met ons wilt bespreken of als u niet tevreden bent met onze afhandeling, kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg. Klachtenloket Zorg: Bezoek de website van de Geschillencommissie Zorg voor meer informatie over de procedure en om uw klacht in te dienen: De Geschillencommissie Zorg https://www.degeschillencommissiezorg.nl.

 

4. Afhandelingsprocedure

Interne afhandeling binnen GeriCall@Home:

Via home@gericall.nl  ;

U ontvangt binnen twee werkdagen van ons reactie. Liefst bellen wij u hierover. Mocht u dat niet prettig vinden en de klacht liever schriftelijk afhandelen, neem dat dan op in uw mail.

Uw klacht wordt opgepakt door de manager operations van GeriCall@Home; Famke de Wilde

Afhandeling binnen de GeriCall groep via klantenservice@gericall.nl

Na ontvangst van uw klacht streven wij ernaar deze binnen 5 werkdagen te behandelen en op te lossen.

In geval van complexe klachten kan de afhandelingstijd langer zijn, maar wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Afhandeling buiten de GeriCall groep

Via de geschillencommissie zorg
Wij verwijzen graag naar de website van de geschillencommissie zorg voor nadere informatie over de procedure en doorlooptijden: procesinformatie – De Geschillencommissie Zorg.

 

5. Terugkoppeling

Wij horen graag van u en waarderen uw input. Uw terugkoppeling is essentieel voor ons. Wij gebruiken uw feedback om onze aanpak en zorgverlening voortdurend te verbeteren. Wij laten u weten welk effect uw klacht heeft gehad op ons beleid of procedures. Klachten worden geregistreerd en verbeteringen van ons beleid wordt vastgelegd in ons jaarplan. Ook worden klachten jaarlijks besproken met onze Raad van Commissarissen.

 

 6. Contactinformatie

Telefoon: 0858081467 (tussen 9:00 en 17:00 op werkdagen)

– E-mail: home@gericall.nl of klantenservice@gericall.nl
– Geschillencommissie Zorg: https://www.degeschillencommissiezorg.nl