GeriCall Emergency - het juiste moment, de juiste zorg, op de juiste plek.

Op basis van ons uitgebreide zorgnetwerk verspreid over Nederland dat zowel binnen als buiten kantooruren beschikbaar is, excelleert GeriCall Emergency in de spoedzorg buiten reguliere werktijden. Wij verzorgen avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW) voor organisaties in de ouderenzorg (VVT), medisch specialistische revalidatie (MSR) en verstandelijke beperkingen (VG).

Wat GeriCall Emergency onderscheidt is dat wij technologische toepassingen en innovatie centraal stellen. De ANW-zorg is toenemend uitdagend door maatschappelijke problemen als arbeidskrapte, toegenomen zorgzwaarte en meer aandacht voor werk-privé balans. GeriCall springt bij door efficiënt gebruik te maken van beschikbare capaciteit via ons platform GeriForce.

 

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

GeriCall hanteert het ‘doctor in the middle’ principe, je doet dienst vanuit huis, voor verpleeghuizen van meerdere organisaties tegelijk. Uiteraard is dit gelimiteerd; op basis van meest recente data vanuit een Business Intelligence Tool en gemaximaliseerde aanrijtijden wordt de planning dynamisch gemaakt en kan dus per dienst verschillen. Andersom kan het dus ook zo zijn, dat een collega van je, dienst heeft voor een andere set huizen van dezelfde organisatie.

Maar wacht even, elke zorgorganisatie heeft toch een eigen Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)?

Ja zeker! Dat maakt het best een uitdaging, aangezien je voor meerdere organisaties tegelijk dienstdoet. Gelukkig word je hierin ondersteund door ons dedicated Accountsdashboard welke een directe communicatie heeft met de applicatiebeheerders van de zorginstelling. Bovendien hebben we met steeds meer organisaties een Single Sign On (SSO)- verbinding; daar log je in met je GeriCall gegevens. Handig!

Ok, helder, maar met welke casuïstiek kom ik in aanraking tijdens een ANW-dienst?

Uiteraard zijn er veel voorkomende redenen van contact in de ouderengeneeskunde. Het is van belang om je realiseren dat bij deze populatie veel meer de kwaliteit van leven centraal staat, dan curatie. Dat betekent niet dat je niet probeert je patiënt beter te maken, maar is in de kern wel anders dan een patiënt in het ziekenhuis of huisartsenpraktijk.

Een aantal onderwerpen dat vaak aan bod komt:

  • Koorts, al dan niet in combinatie met symptomen als hoesten (pneumonie), pijn bij het plassen (urineweginectie), onbegrepen gedrag (bijv. bij een delier);
  • Valpartijen; ouderen zijn logischerwijs minder mobiel, door motorische beperkingen of ziektes als Parkinson. Ze vallen helaas met regelmaat, soms ook op het hoofd (trauma capitis).
  • Medicatie; door polyfarmacie is het van belang dat de hoofdbehandelaar goed bekijkt welke medicatie noodzakelijk is. Desondanks kan je in je dienst gebeld worden voor aanpassingen, noodzaak tot het bereiken van snelle tensie- of glucosedaling
  • Advanced Care Planning (ACP); een verzamelterm voor comfort care en palliatieve sedatie. Een zeer belangrijk onderwerp in de ouderengeneeskunde, hoe begeleid je het stervensproces op een waardige en medisch juister manier?
  • Schouwen; uiteindelijk overlijden we allemaal, zij het verwacht, of onverwacht. Het schouwen in het verpleeghuis is een officieel moment waar ook gekeken moet worden of er sprake is van een natuurlijk overlijden. Bij twijfel contacteer je de forensisch arts.
Interessant! Ik heb alleen weinig tot geen ervaring in de ouderengeneeskunde.

Geen probleem, we werken je met meerdere online en fysieke trainingen in. Deze worden aangevuld door onze eigen onderwijsmodules in GeriForce, die onderwerpen beslaan als palliatieve sedatie, onbegrepen gedrag, urineweginfecties, maar je ook wegwijs maken in veelgebruikte EPDs. Voor de vakgebieden revalidatie, verstandelijke beperking en multipele sclerose hebben we ook aparte modules.

De juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats.

GeriCall Emergency is er om je team te ondersteunen, overdag en bij piektijden, en met mogelijkheden voor avond-, nacht- en weekendopnames. Onze methodiek omvat een integrale, multidisciplinaire aanpak, met een focus op precieze en persoonlijke zorg. Wij streven ernaar om bij te dragen aan de groei en duurzaamheid van de ouderenzorg, waarbij we jonge artsen aantrekken, opleiden en behouden.

Wat onze artsen zeggen!
01 / 0
Complexiteit en diepgang

Na mijn afstuderen ben ik begonnen als ANIOS Ouderengeneeskunde bij GeriCall in de medische dienst overdag. Hierbij kwam ik in aanraking met de complexiteit en diepgang van het vak. Om ervaring op te doen in de acute ouderenzorg, ben ik ook ANW-diensten gaan doen. Door de flexibiliteit van de diensten kun je zelf bepalen wanneer je wilt werken, waardoor je je privéleven kunt waarborgen. De positieve ervaring en veelzijdigheid van het vak hebben mij ertoe doen besluiten om uiteindelijk de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde te gaan volgen.

Afwisseling & autonomie

Afwisseling & autonomie, dat zijn voor mij belangrijke aspecten van het werken bij GeriCall. Na jaren in het ziekenhuis te hebben gewerkt was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik wilde wél goede patiëntenzorg blijven leveren, maar niet vastzitten aan een vast contract voor zoveel uur per week, waarbij de dagstructuur grotendeels voor mij ingedeeld werd.

Bij GeriCall vond ik de perfecte oplossing. Allereerst is de ouderenzorg een ontzettend leuke specialisatie, die m.i. onderbelicht wordt tijdens de geneeskunde studie. Alles komt erin terug, de ene keer sta je een wond te hechten, de andere keer pas je de insuline dosering aan, en dan weer overleg je met de neuroloog over een mogelijk CVA. Maar er is ook ruimte – of beter gezegd, noodzaak – voor (enige) creativiteit. De ene casus is namelijk de andere niet, en ethische en maatschappelijke aspecten spelen hier een grotere rol dan in het ziekenhuis.

Klinische vaardigheden behouden

Tijdens de bereikbaarheidsdiensten voor Gericall kan ik (acute) gezondheidsproblemen bij verpleeghuisbewoners behandelen, en artsen werkzaam in de ouderenzorg ontlasten. De bereikbaarheidsdiensten zijn ’s avonds en ’s nachts, of tijdens het weekend, waardoor het goed te combineren valt met mijn werkzaamheden als arts-onderzoeker. Daarnaast houd ik mijn klinische vaardigheden bij Gericall op peil gedurende mijn promotietraject.