GeriCall Medical - ♥️ op weg naar optimale ouderenzorg

GeriCall Medical staat voor kwalitatieve en doelgerichte ouderenzorgverlening onder leiding van een specialist Ouderengeneeskunde of GZ-Psycholoog.

Als partner van zorginstellingen implementeren we zorgmethodieken en effectieve behandelteams. Onze focus ligt op verbetering van cliëntenzorg: we stimuleren onze specialisten om leidende rollen op zich te nemen en we streven naar een werkomgeving waarin professionals zich gesteund voelen en plezier hebben in hun werk. Onze inzet voor transparantie, taakdelegatie en de integratie van psychologische zorg benadrukt ons streven naar een holistische aanpak. Met behulp van data-analyse verbeteren we, innoveren we en zorgen we voor een goede kwaliteit.

Hoe gaat dat in z’n werk?

De zorgorganisatie kan de medische zorg overdag (indien gewenst 24 uur per dag) uitbesteden aan een medisch team van Gericall. Dit team bestaat uit Specialisten Ouderengeneeskunde, VS’en, basisartsen, GZ-psychologen en basis-psychologen maar ook uit een secretaresse, een planner en een manager medische dienst. Als structurele samenwerkingspartners maken we afspraken met de zorginstelling over de samenwerking en leggen die vast. Om te weten waar we als partners aan beginnen doen we een nul-meting zodat het duidelijk is wat er al goed gaat, wat beter kan en waar de aandacht vooral naar uit moet gaan. De doelen maar ook de risico’s zijn duidelijk. We werken methodisch, gestructureerd en plan -en doelmatig. Dat wil zeggen dat de geleverde zorg niet afhankelijk is van een individu en makkelijk kan worden overgenomen door een collega. Dit is fijn want dan doet niet elke professional het weer net even iets anders en garanderen wij de kwaliteit die we leveren.

Wat betekent dit voor jou als dokter of psycholoog?

Je gaat werken volgens een duurzame werkwijze waarin methodisch werken vanzelfsprekend is en taakdelegatie je helpt. Je werkt in een team waarin de rollen duidelijk verdeeld zijn en overlappen. Zo kun je je ontwikkelen binnen het team, kun je uitdagingen op een veilige manier aangaan en is het duidelijk wat jouw kennis ervaring en verantwoordelijkheden zijn en op welk gebied je je graag wil ontwikkelen. Als psycholoog krijg je in overleg met de specialist ouderengeneeskunde het regie-behandelaarschap over een aantal cliënten waarvan de problematiek vooral op jouw vakgebied ligt, bijvoorbeeld gedragsproblematiek bij dementie, stemmingsstoornissen of angststoornissen. De behandeling bepaal je in goed overleg met de specialist ouderengeneeskunde, je werkt nauw samen als duo.

Wat merk ik als dokter of psycholoog van jullie andere manier van werken?

Je zult proactief en methodisch werken, op een uniforme manier zodat het niet afhankelijk is van het individu. Tegelijkertijd wordt het mogelijk om te bewaken dat je focus ligt op de directe patiëntenzorg en dat er geen tijdrovende oneigenlijke taken in het werk sluipen. Er is frequent overleg op locatie met de manager medische dienst, deze korte lijnen zorgen ervoor dat er snel kan worden bijgestuurd als een werkproces niet goed loopt. Hierbij gaan we uit van ‘planbare zorg is betere en efficiëntere zorg’, zeker in de complexe uitdagingen die ons staan te wachten in de toekomst van de VVT.

Kom ik dan als dokter of psycholoog in dienst van de zorgorganisatie?

Je komt als professional in dienst bij Gericall.  Alle contacten met de organisaties verlopen via ons zodat we kunnen bewaken dat we een structurele en betrouwbare samenwerkingspartner zijn.

Maar kan ik ook als zzp-er bij jullie aan de slag?

Ja ook als zzp-er kan je bij ons aan de slag in een van onze teams maar bijvoorbeeld ook als professional met een specifieke medische of psychologische opdracht.

Met de medische dienst van GeriCall ♥️ op weg naar optimale ouderenzorg, voor nu en de toekomst.
Samen werken aan een betere zorg voor ouderen
Benieuwd wat GeriCall voor jouw organisatie kan betekenen?