Innovatieve medische gezondheidsdiensten in een op beleving gerichte ouderenzorg

GeriCall komt voort uit een unieke combinatie van medisch & gezondheids-denken, bedrijfskundig inzicht gecombineerd met een eigen innovatief medialab, waardoor het specialisme ouderengeneeskunde een nieuwe impuls krijgt. Hiermee spelen we in op de belangrijkste wereldwijde ontwikkeling voor de komende 40 jaar; de vergrijzing (een verdriedubbeling van het aantal kwetsbare ouderen en een enorm tekort aan personeel in de zorg). GeriCall is een voorloper op het regionaal samenwerken en het real time monitoren van capaciteitvraagstukken (zowel aan de vraag- als aanbod kant) en het kunnen opschalen waar nodig.

Bovenal onderscheidt ons bedrijf zich zowel naar onze klanten (instellingen), cliënten/patiënten en medewerkers in de passie en commitment en het oog voor de menselijke factor. Dat alles start met het goed zorgen voor je collega’s en ze ondersteunen in hun professionele ontplooiing en het met plezier naar je werk kunnen en blijven gaan. We zijn inmiddels ook een opleidingsinstituut voor Specialisten Ouderengeneeskunde die direct kunnen instappen in onze vernieuwende en verfrissende manier van werken, zowel intra (verpleeghuisinstellingen) als extramuraal (in samenwerking met huisartsen bij kwetsbare ouderen thuis).

 

Bij GeriCall lever je een wezenlijke bijdrage aan de grootste maatschappelijke uitdaging van de komende 40 jaar: de toenemende zorgvraag van kwetsbare ouderen