Innovatieve medische diensten in de ouderenzorg

GeriCall komt voort uit een unieke combinatie van medisch denken en bedrijfskundig innovatief inzicht, waardoor het specialisme ouderengeneeskunde een nieuwe impuls krijgt.

Door uw ANW-diensten over te nemen en te werken met een voorwacht/achterwacht systeem streven we naar een optimale samenwerking en betrokkenheid. Te allen tijde is er een specialist ouderengeneeskunde bereikbaar die als achterwacht optreedt. Wij hebben ons gespecialiseerd in de spoed- en complexe medische dienstverlening in de avond-, nacht- en weekenddiensten van verpleeghuisinstellingen en revalidatiecentra (waarbij we ook de planning en organisatie uit handen kunnen nemen).

Onze werkzaamheden bestaan uit een aantal diensten; spoeddiensten (overdag, in de ANW en vakantie en waarneming), medische diensten (opzetten/overname afdelingen en overname gehele medische dienst), extramurale diensten (consulten thuis, consulten in verzorgingshuis en huisartsenpost).

Wij hebben ons gespecialiseerd in de spoed- en complexe medische dienstverlening in de avond-, nacht- en weekenddiensten.

Spoed

ANW-diensten | Spoeddiensten Overdag | Crisis opnames

GeriCall biedt kwalitatief hoogwaardige zorg aan in de ANW-uren voor verpleeghuizen in uw regio. We werken hier met een diverse pool aan basisartsen/huisartsen of SO in opleiding als voorwacht, die een SO als achterwacht beschikbaar hebben. Huizen bellen via ons telefoonnummer 0800-GERI, waarbij er automatisch naar de juiste arts wordt doorgeschakeld.

Lees verder

@Home

Ondersteuning in thuisconsulten voor u als huisarts

Vanuit de overheid ligt de focus op het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Daarnaast neemt het aantal ouderen vanwege de toenemende vergrijzing sterk toe. Hierdoor ervaren huisartsen een toenemende druk op hun praktijk.

Lees verder

Huisartsen

24/7 Telefonisch Bereikbaar | Extramurale Consulten

Voor u als huisarts is er de mogelijkheid om 24/7 met GeriCall te bellen als u advies nodig heeft van een specialist ouderengeneeskunde. U betaalt een laag abonnementstarief waarbij u zo vaak mag bellen als u wilt! Ook bieden we de mogelijkheid aan om een SO mee te laten draaien op de huisartsenpost.

Lees verder