Innovatieve medische diensten in de ouderenzorg

GeriCall komt voort uit een unieke combinatie van medisch denken en bedrijfskundig innovatief inzicht, waardoor het specialisme ouderengeneeskunde een nieuwe impuls krijgt.

Door uw ANW-diensten over te nemen en te werken met een voorwacht/achterwacht systeem streven we naar een optimale samenwerking en betrokkenheid. Te allen tijde is er een specialist ouderengeneeskunde bereikbaar die als achterwacht optreedt. Wij hebben ons gespecialiseerd in de spoed- en complexe medische dienstverlening in de avond-, nacht- en weekenddiensten van verpleeghuisinstellingen en revalidatiecentra (waarbij we ook de planning en organisatie uit handen kunnen nemen).

Onze werkzaamheden bestaan uit een aantal diensten; spoeddiensten (overdag, in de ANW en vakantie en waarneming), medische diensten (opzetten/overname afdelingen en overname gehele medische dienst), extramurale diensten (consulten thuis, consulten in verzorgingshuis en huisartsenpost).

Wij hebben ons gespecialiseerd in de spoed- en complexe medische dienstverlening in de avond-, nacht- en weekenddiensten.

Spoed

ANW-diensten | Spoeddiensten Overdag | Crisis opnames

GeriCall biedt kwalitatief hoogwaardige zorg aan in de ANW-uren voor verpleeghuizen in uw regio. We werken hier met een diverse pool aan basisartsen/huisartsen of SO in opleiding als voorwacht, die een SO als achterwacht beschikbaar hebben. Huizen bellen via ons telefoonnummer 0800-GERI, waarbij er automatisch naar de juiste arts wordt doorgeschakeld.

Lees verder

Thuis

Ondersteuning in thuisconsulten voor u als huisarts

Omdat de focus vanuit de overheid steeds meer komt te liggen op langer zelfstandig thuis wonen met complexe zorg, is GeriCall bezig met het ontwikkelen van een concept extramurale zorg waarin in samenwerking met lokale huisartsen onze ervaren specialisten ouderengeneeskunde consulten doen bij patiënten in de eerste lijn.

Lees verder

Huisartsen

24/7 Telefonisch Bereikbaar | Extramurale Consulten

Voor u als huisarts is er de mogelijkheid om 24/7 met GeriCall te bellen als u advies nodig heeft van een specialist ouderengeneeskunde. U betaalt een laag abonnementstarief waarbij u zo vaak mag bellen als u wilt! Ook bieden we de mogelijkheid aan om een SO mee te laten draaien op de huisartsenpost.

Lees verder