GeriHealth - Healthy Aging, kent geen grenzen

Nederland wordt gezien als dé pionier in de ouderenzorg en wordt wereldwijd her- en erkend.

Bij GeriCall streven we ernaar om de ouderenzorg op een nog grotere schaal en met nog meer efficiëntie te organiseren. Met GeriHealth gaat onze expertise de grenzen over – met inhoudelijke en organisatorische kennis tot personeel en zorgplatforms. We richten ons in het bijzonder op de Verenigde Staten en Japan, waar zorg op basis van waarde (Value Based Care) steeds vaker wordt geïmplementeerd. Zie ook een artikel in de leading Boston Globe van 18 augustus 2022 waarin de loftrompet over de Nederlandse aanpak en innovatie wordt geblazen: “The Netherlands makes aging and long-term care a priority. In the US, it’s a different story”.

We sluiten ons daarbij aan bij doelstelling 3 van de UN Sustainability Goals  (Good Health and Well Being) namelijk die van Healthy Aging. Daarbij wordt een wereldwijd programma voorgesteld om de Silver Society, waarin we in terecht zijn gekomen, verder vorm te geven.

Toch zien we dat ontwikkelingen in het buitenland snel gaan en dat we met name op het gebied van positieve gezondheidszorg achter beginnen te lopen (we noemen dat de wet van de remmende voorsprong). Senioren en ouderen in landen zoals de VS en Japan zijn zich zeer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid in hun gezondheid en welzijn, al is dat alleen al omdat de kosten van de reactieve medische zorg torenhoog zijn, met name in de VS. Helaas geldt dit bewustzijn vaak alleen voor het rijkste en het meest hoogopgeleide deel van de bevolking. Ook recente cijfers in Nederland door PHAROS, het landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen wijzen op een minder goed ervaren gezondheidsgap van 15 jaar.

GeriCall helpt organisaties in de VS en Japan om de nieuwste inzichten, methodieken en technologiën in de ouderenzorg in te zetten en daarmee de wet van de stimulerende achterstand toe te passen.

GeriCall werkt aan een concept van lokale levensstijl coaching voor ouderen onder de regie van een specialist ouderengeneeskunde. Onder andere wordt daarbij de handreiking Positieve Gezondheid en Ouderen toegepast. GeriCall heeft daarbij een speciale versie van het gesprekstool voor ouderen ontwikkeld waarbij onderscheid wordt gemaakt naar vitale ouderen, kwetsbare ouderen en ouderen in hun laatste levensfase.

Huisartsen, instellingen, lokale ouderenorganisaties en zorgverzekeraars worden uitgenodigd om hierin samen te werken.

 

Daarnaast hebben we in onze praktijk in Den Haag een ouderengyme ontwikkeld als onderdeel van een Total Fit Solution (inclusief dieet) Programma waar ook de medewerkers van GeriCall onder begeleiding van personal trainers aan hun fitheid werken. Want fit voelen is ook fit voor doen!

Met het Silver & Fit programma richten we ons op vitale ouderen.

Concreet bieden we huisartsen en particulieren in de Randstad (direct dan wel via familie / mantelzorgers):
  • Een gedegen Healthy Aging plan waarbij onze specialisten persoonlijke en sociale kwetsbaarheden in kaart brengen, medicatie evalueren en kijken naar wat er nodig is om het leven nu en in de toekomst te verlichten en realistisch met achteruitgang om te gaan.
  • Regelmatige evaluaties en updates bespreken van de het plan, het sociale – en behandel team en bijsturingen waar nodig.
  • Online beschikbaarheid voor alledaagse vragen & advies.
GeriHealth brengt positieve gezondheid naar de ouderenzorg en zorgt ervoor dat het laatste deel van ons leven ook het leven waard wordt
Samen werken aan een positieve gezondheidszorg voor ouderen (vitaal, kwetsbaar maar ook in de laatste levensfase)
Benieuwd wat GeriCall voor jouw ouders of partner kan betekenen?