Integere en betrouwbare dienstverlening

Complexe vraag vertaalt naar betrouwbare zorg

 

Al meer dan 12 jaar is GeriCall in staat binnen complexe dienstverlening capaciteitsvraagstukken op te lossen voor haar opdrachtgevers. Waarbij leveringszekerheid, integriteit en kwaliteit de norm is geworden. Vaak blijkt dat capaciteitsproblemen binnen instellingen niet op zichzelf staan. Als partner van onze opdrachtgevers doet GeriCall meer dan alleen een korte termijn probleem oplossen. Als partners werken wij gezamenlijk aan een lange termijn strategie, welke van organisatorische en procesmatige aard is. Heel concreet betekent dit dat Gericall ondersteunt in oplossen van capaciteitsvraagstukken in Avond Nacht en Weekend, Medische & GZ Psychologische Diensten en 1e lijn vraagstukken.

 

Hoe we werken

Een van de uitdagingen is dat steeds méér hoogwaardige ouderenzorg nodig is, met steeds mínder artsen. Het is dan ook onze visie dat ouderenzorg vernieuwd moet worden. Enerzijds door de efficiëntie van zorgverlening te verbeteren en anderzijds door het maximale te halen uit het potentieel van de artsen en professionals om ons heen.
Onze methodiek van werken bestaat uit de unieke combinatie van Medisch, Organisatorisch, Werving & Binding en Technologisch kunnen denken in dynamische ontwikkelteams. Feedback uit de diverse diensten wordt wekelijks direct gebruikt om procedures, processen en ICT-vernieuwingen in en door te voeren in ons platform GeriForce omdat alle expertises in huis aanwezig zijn.

De bedrijfskundige principes die gehanteerd worden zijn niet uniek, alom bekend maar vaak in de zorg onvoldoende in detail doordacht, doorgevoerd en ook in ICT verankerd. Denk daarbij aan taakspecialisatie (elke activiteit, ANW, Medische Dienst Overdag en 1e Lijn in een eigen organisatie-eenheid ondergebracht met eigen specialisten en werkwijzen). Taakdelegatie; het werken in teams (SO, (GZ) Psycholoog, BA, VS, planner, medische secretaresse) met ieder zijn eigen specialisme, afbakening en verantwoordelijkheden, naadloos op elkaar aansluitend. De basis ligt in een goede doordachte formatie die getalsmatig klopt en rekening houdt met de dimensies van de organisatie, de verzorging en de cliëntengroepen. Data ligt ten grondslag aan elke verandering en is de basis van onze stuurinformatie. Doormiddel van AI kunnen we vanuit ons GeriForce Platform  capaciteitsprognoses maken en dynamisch plannen, ook gedurende de diensten waardoor cliënten beter bediend worden en medewerkers werken met hun eigen ervarings- en stress niveau.

De details geven daarbij de doorslag en de medisch methodische manier van werken waarbij we ons geheel committeren aan de Verenso normen (van de beroepsgroep) en de PDCA-cyclus voor verbetering. Onze klantenservice vormt daarbij vaak de basis van nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen.

Werving en binding van artsen is daarbij het uitgangspunt waarbij we verder kijken dan de korte termijn vraag en ook meedenken over een lange termijn carrière ontwikkelingen, opleiding en scholing en financiële planning om als medewerker en organisatie zo goed mogelijk aligned te zijn.

 

 

Onze waarden

In de hele keten en alle diensten van GeriCall definiëren onze waarden wie we zijn, hoe we werken en hoe we bijdragen aan de verbetering van de ouderenzorg. Deze waarden doorleven we. We leven ze voor en geven ze door:

 

Accountability

Doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Innovatief

We zijn nieuwsgierig en hebben een ‘return on learning’-mentaliteit om ons te blijven verbeteren en vernieuwen. Bij GeriCall hebben we innovatiekracht om voortdurend nieuwe ideeën te genereren, die we inzetten voor oplossingen in de ouderenzorg. Daardoor doorbreken we de status quo en herdefiniëren wij de organisatie van ouderenzorg.

Effectief

Bij GeriCall zijn we effectief en organiseren we met minder artsen betere zorg voor méér ouderen. We faciliteren artsen om geen tijd en kennis te verspillen maar optimaal invulling te geven aan hun intrinsieke overtuiging; het verlenen van de beste zorg.

Hightech

Bij GeriCall zijn we gespecialiseerd in hightech oplossingen voor de ouderenzorg. We ontzorgen en houden overzicht met innovatieve digitale technologieën en methodieken. Om de beste zorg met de juiste informatie, op het juiste moment en op de juiste plaats te bieden, genereren, analyseren en beheersen we data, waardoor we bovendien zeer snel schakelen.

Samenwerken

Bij GeriCall staan we voor samenwerken en het verbinden van mensen met elkaar. We brengen beweging op gang en realiseren samen vooruitgang in de ouderenzorg. We respecteren en helpen elkaar bij het behalen van onze doelen en committeren ons aan onze artsen, opdrachtgevers en partners. En aan elkaar. We bouwen samenwerkingsverbanden om onze ambitie waar te maken.

Hightouch

Met de waarde ‘hightouch’ benadrukt GeriCall het belang van menselijke aandacht en zorgzaamheid in onze dienstverlening, naast onze inzet voor innovatie en technologie. Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact en menselijke interactie. Bij GeriCall hebben we plezier in ons werk en we zijn één team, waarin we met elkaar en voor elkaar staan. Open en eerlijk bouwen we een vertrouwensband op met onze artsen en klanten.

01 / 0
Samen werken aan een betere zorg voor ouderen
Benieuwd wat GeriCall voor uw zorginstelling kan betekenen?