GeriCall@Home - Specialist Ouderengeneeskunde aan huis

Verwijzen

Samen sterk in Ouderenzorg

De Specialist ouderengeneeskunde verleent medische zorg bij complexe (geriatrische) zorgproblemen, waarbij het versterken van de functionele anatomie en kwaliteit van leven van de cliënt een belangrijk doel zijn. De huisarts blijft de hoofdbehandelaar, waarbij de specialist ouderengeneeskunde een adviserende rol heeft of tijdelijk de behandeling overneemt op verzoek van de huisarts.

De specialisten ouderengeneeskunde van GeriCall hechten veel waarde aan persoonlijk contact met patiënten en hun naasten, medebehandelaars en verwijzers.

GeriCall gaat op huisbezoek bij de cliënt en neemt de tijd om de patiënt en naasten te spreken over wat er speelt en wat de verwachtingen dan wel wensen zijn.

GeriCall streeft ernaar huisartsen en andere partners in de eerste lijn te ondersteunen en te ontzorgen. Ons doel is het geven van een individueel advies of behandelplan waar patiënt en verwijzer mee verder kunnen, ter verbetering van kwaliteit van leven en om patiënten zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

Mocht verblijf in de thuissituatie ondanks alle hulp en ondersteuning niet meer haalbaar blijken, dan denkt GeriCall mee over een passend alternatief. GeriCall streeft ernaar om met onze kennis van de kwetsbare oudere, overzicht te creëren in complexe situaties voor alle betrokkenen.

GeriCall zet zet zich graag in voor verbetering van kwaliteit van leven en welzijn van kwetsbare thuiswonende ouderen. De specialisten ouderengeneeskunde bij GeriCall beoefenen hun vak in de volle breedte. Dit kan in de vorm van een eenmalig huisbezoek, indien nodig gevolgd door een of meerdere vervolgbezoeken ter evaluatie van ingezet beleid, of als gesprekspartner in de huisartsenpraktijk door het houden van een multidisciplinair overleg (MDO).

Naast deze adviserende rol bij patiënten thuis kunt u GeriCall ook inschakelen voor een onafhankelijke beoordeling bij, een wilsbekwaamheid, een Rechterlijke Machtiging of een In Bewaarstelling.

Voor deze beoordelingen dient u vooraf contact met ons op te nemen doormiddel van het contactformulier onderaan deze pagina.

Bent u huisarts/ specialist en wilt u naar ons verwijzen?
Samen sterk in ouderenzorg
Benieuwd wat GeriCall voor u kan betekenen? Of heeft u suggesties en of klachten?
Wat cliënten vinden:
01 / 0

Artsen namen ruim de tijd

Mijn moeder en ik hebben een heel uitgebreid en prettig gesprek gehad. Wij konden ons goed vinden in de bevindingen van de specialisten.